Archive for ноември, 2008

Човешката differentia specifica

източник на снимката

  След един чудесен пост на Deni4ero по темата и аз реших да се позанимая с нея. Едва ли има по-знакова и по-специфична характеристика, която да отличава човека от животните, от псувнята. Нито смехът, нито трудът, нито езикът могат да се конкурират с псувнята в класацията за отличителна човешка характеристика. И животните имат свой език, и те се трудят и те се смеят. Но учените още не са открили животни, които да псуват. С изключение на някои опитомени папагали, имащи честта да бъдат домашни любимци на почитатели на този чисто човешки феномен.

  Начинът, по който хората псуват, е показателен за табутата в дадено общество, тъй като този профанен акт вербално ги сваля. Или казано по друг начин, псувнята е антипод на табуто, на сакралното в определена общност. Например известният  български израз „е** му майката“, е индикатор за нормата да се почитат майчинството и майката. „Е**ло си майката“ е индикатор за нормата отхвърляща Едиповия комплекс.

Има още