Archive for март, 2012

Войни в (раз)мирно време

Какво е това мирно време, в което се разразяват епични битки по всички „фронтове“ на мирния ни иначе живот?

Една война обаче буди недоумение.

Войната между работодателите и наетите от тях на работа.

Виждали ли сте работодатели, които са собственици на престижни фирми и търсят хем евтина, хем високо квалифицирана работна ръка?

Един вид многоръкия Шива да работи, но не в името на вселенския мир, а в името на престижа и печалбата на фирмата. Дори да им предоставя дарения задето има честта да работи за тях. Тяхната собственост е центърът на вселената и всичко следва да се върти около нея.

Манталитетът на такива работодатели е разковничето на разразяващи се битки. Те страдат от манията, че разбират от всичко, че знаят повече от останалите, че предлагайки работни места правят велика саможертва и че за да възнаградят наетите на работа, последните трябва да си го заслужат с цялото усърдие на което са способни и дори повече. Ето по какво ще ги (раз)познаете. Има още

Войни в мирно време

В деня на освобождението на България пред мен възникна един неподозиран въпрос:
Свободни ли сме ние? В мирно време ли живеем?

За съжаление стигнах до поредното доказателство, че не живеем в мирно време и свободата ни не е същинска, а илюзорна.

От едно известно време един мастит мобилен оператор (Виваком) ми обяви война посредством мутрагент. Въпросният мутрагент – Фронтекс Интернешънъл (названието е по авропейска направа, ще речеш авропейска работа) се свърза с мен по телефона и обясни, че бил УПЪЛНОМОЩЕН от Виваком да го представлява пред неговите длъжници със забава в плащанията.

Виваком спокойно може да издаде наръчник със заглавие „Клиентът – начин на употреба“.

Изведнъж се видях в списъка на най-големите длъжници, подобно на „Столичен автотранспорт“, който дължи 380 хил. лева и почти като Гърция, с нейните 130 млрд. евро.

А съм станала длъжник, поради факта, че спрях да получавам фактури. Някакси неусетно е минал срокът за плащане. Не получих нито писмо, нито мейл. Вероятно с регистрирането в сайта на Виваком съм се отказала автоматично от хартиените фактури, но аз нямах представа за това. Както и да е след информационното затъмнение попаднах в ада.

Изпаднах в истинско недоумение. На мен ми се е случвало да бъда упълномощена, но представете си, всеки път когато ми се налагаше да се явявам от името на този, който ме е упълномощил, трябваше да представя ПЪЛНОМОЩНО! Получих и писмо, в което ме призовават да платя доброволно, незабавно и в 7 дневен срок от получаване на писмото или да се свържа с тях за договаряне на извънсъдебно споразумение.

„В случай, че не изплатите  посочената по-горе сума, ще се считаме свободни да предоставим становище на ВИВАКОМ за предприемане на всички допустими от закона правни и фактически действия по събиране на пълния размер на дължимата сума, ведно с лихви и разноски.“ Има още