Войни в мирно време

В деня на освобождението на България пред мен възникна един неподозиран въпрос:
Свободни ли сме ние? В мирно време ли живеем?

За съжаление стигнах до поредното доказателство, че не живеем в мирно време и свободата ни не е същинска, а илюзорна.

От едно известно време един мастит мобилен оператор (Виваком) ми обяви война посредством мутрагент. Въпросният мутрагент – Фронтекс Интернешънъл (названието е по авропейска направа, ще речеш авропейска работа) се свърза с мен по телефона и обясни, че бил УПЪЛНОМОЩЕН от Виваком да го представлява пред неговите длъжници със забава в плащанията.

Виваком спокойно може да издаде наръчник със заглавие „Клиентът – начин на употреба“.

Изведнъж се видях в списъка на най-големите длъжници, подобно на „Столичен автотранспорт“, който дължи 380 хил. лева и почти като Гърция, с нейните 130 млрд. евро.

А съм станала длъжник, поради факта, че спрях да получавам фактури. Някакси неусетно е минал срокът за плащане. Не получих нито писмо, нито мейл. Вероятно с регистрирането в сайта на Виваком съм се отказала автоматично от хартиените фактури, но аз нямах представа за това. Както и да е след информационното затъмнение попаднах в ада.

Изпаднах в истинско недоумение. На мен ми се е случвало да бъда упълномощена, но представете си, всеки път когато ми се налагаше да се явявам от името на този, който ме е упълномощил, трябваше да представя ПЪЛНОМОЩНО! Получих и писмо, в което ме призовават да платя доброволно, незабавно и в 7 дневен срок от получаване на писмото или да се свържа с тях за договаряне на извънсъдебно споразумение.

„В случай, че не изплатите  посочената по-горе сума, ще се считаме свободни да предоставим становище на ВИВАКОМ за предприемане на всички допустими от закона правни и фактически действия по събиране на пълния размер на дължимата сума, ведно с лихви и разноски.“

 Всеки ден цитираните по-горе,  ми звъняха и изискваха от мен да им кажа кога ще платя. Трябвало да платя незабавно. Хем ми постaвиха срок 7 дни, хем искаха незабавно плащане. На въпроса ми какво следва ако не платя в този срок, ми се отговори, че следвало връщане към Виваком за становище и последващи наказателни лихви на стойност между 200 и 500 лв.

Както се казва: „Да живее рекета! Да живеят мутрите!“ Вива ла Виваком!

Първата фактура ме изненада със 100 лв. Втората с 60 лв. При плащане на първата фактура поисках от служителката съдействие за промяна на тарифата, за кредитен лимит, изoбщо за намаляване на сметката. Служителката безучастно повдигна рамене като казах, че 100 лв са ми много за телефон и каза „Ами изговорили сте ги“.  Пратиха ме да звъня на 123.

 Оказа се, че за стационарни телефони такова нещо като кредитен лимит  не съществува. Не е възможно да си следя текущата сметка.

След като изгорях, научих, че мога да се АБОНИРАМ за детайлно месечно извлечение на тел. 123, но е необходима регистрация за електронна фактура.

Оказа се, че разговорите към стационарни телефони от други мрежи СЕ ЗАПЛАЩАТ. А иначе имам 3600 минути към всички стационарни номера. Всички, но не съвсем, а само от мрежата на ВИВАКОМ! Уловката е, че вие не можете да разберете кога звъните на стационарен номер на друг оператор. Е, да, таксуват ми 0,02 лв. на минута за селищни и 0,09 лс (ако не греша) за междуселищни, но….

Всеки ден върху мен се упражнява телефонен терор от упълномощената от ВИВАКОМ фирма. Не си мислете, че Виваком работи за вас. Обратното е. Вие работите  за него.

Изгубих няколко дни, за да мога да се ориентирам в джунглата от правила за една стандартна в днешно време услуга. Може би трябваше да поискам договора преди подписването, да имам срок от няколко дни да се запозная с него, с дребните буквички, с тълкуването му, с тарифния план и чак тогава отново да отида и да подпиша. При положение, че просто прехвърлям договора на свое име. Отделих време да се ориентирам в „най-изгодния план“ за моя домашен телефон. Сега вече уловките ме удариха в очите. По-висока такса, невъзможност да изговоря 3600 минути в стационарната мрежа на Виваком, невъзможност да разбера дали стационарния телефон, на когото звъня е в мрежата му или не е…. Отдавна сме се примирили, че ако говорим минута и 5 секунди ни таксуват 2 минути… Отдавна сме се примирили, че неизползваните минути не се прехвърлят…

Когато след поредното позвъняване на мутрагента (който, моля ви се, ми поиска да му дам и мобилен номер), обясних че вече е платено и те би трябвало да знаят, поискаха от мен да си издиктувам номера на касовата бележка като доказателство! Както гласи новата правна норма – виновен си до доказване на противното.

А бе другарко, аз ли трябва да доказвам или вие, които си имате отношения с оператора, трябва да знаете това?

Другарката каза, че се заяждам и, че в този случай ще се чуваме още. При тях не се отбелязвало веднага, че е платено. Същия диалог проведохме и на следващия ден. Обясних, че това е ежедневен телефонен тормоз.

Те имат отношения с Виваком, но не можели да се свържат с тях и да проверят дали е извършено въпросното плащане.

Интересно тогава как ще проверят номера на касовата ми бележка, след като не могат да проверят, че съм платила. Можех да им дам номер от стара касова бележка.

Аз разбира се подадох жалби до Комисията за защита правата на потребителя, до Комисията за регулиране на съобщенията. Казах го на другарката и тя ми поиска входящите номера, защото ако нямало номер, най-вероятно не са ги получили.

Разбира се аз няма как да получа входящ номер, когато жалбата е подадена чрез електронната форма на сайтовате на цитираните по-горе комисии. Но при всички положения жалбите са подадени и получени. Очаквам обратна информация след като бъдат разгледани.

Комисията за регулиране на задълженията е изразила категорично несъгласие с практиката на мобилните оператори да сключват договори с фирми за събиране на стари сметки.

Операторите ще бъдат санкционирани за нелоялните си практики. Надявам се това скоро да заработи, защото много хора изгоряха. Докато се усетим и ни направиха на луди калинки.

Изобщо  практиката операторите да сключват договор с Мутрагент ООД, които после се представят като УПЪЛНОМОЩЕНИ, е дълбоко порочна. Поне при мен имаше ежедневен телефонен тормоз и заплахи за едно забавено плащане по фактура (за м. декември) от 60 лв. и една такса от 13.80 лв. Никъде в договора ми с ВИВАКОМ не пише, че дължа наказателни лихви в размерите, които ми посочиха мутрагентите (между 200 – 500). Нито пък пише, че ме прехвърлят на Фронтекс Интернешнъл за забава (и при каква точно забава) в плащането.

Телефонният ми пост е поне от преди 30 години. Беше на името на майка ми и след като тя почина реших да го прехвърля на мое име. Така подписах някакво споразумение за заместване на страна по Договор за електронни съобщение и услуги. След като заявих на госпожата от Мутрагент ООД, че не съм длъжна да доказвам нищо пред нея, тъй като нямам договор с нея, тя ме изпрати да си чета втора страница от договора, където открих следния любопитен текст:
„Абонатът и Новият абонат предоставят личните си данни доброволно и дават съгласие, за да бъдат реализирани правата и задълженията им по договора, БТК АД да ги предоставя на компетентни държавни органи и институции в предвидените от закона случаи,да ги предоставя на трети лица, в това число (б.м. не е ясно колко цифрено е числото) банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания, дистрибуторите на услуги на БТК АД, включително партньорските дистрибуторски мрежи, когато това е необходимо за осигуряване на обслужването и реализирането на правата и интересите на Абоната и/или Новия абонат, както и когато това е необходимо за реализиране правата и интересите на БТК АД, включително с цел събиране на неизплатени задължения по договора.“

Всичко това, дори да го бях изчела преди подписването, признавам си, нямаше да разбера какво точно означава.

Като чета на колко места могат да предоставят личните ми данни, си дадох сметка, че те са в геометрична прогресия. Отделно не ми е ясно кога неизплатените задължения стават повод данните ми да се озоват в някаква си агенция. При положение, че всеки месец префактурират и включват сумата по старата фактура в новата.

По този начин задълженията ми винаги са нови.

 Жалби можете да подавате на мейлите на Комисията за защита правата на потребителите (info@kzp.bg), Комисията за защита на личните данни и Комисията за регулиране на съобщенията (info@crc.bg). Можете да подадете жалби и чрез електронните форми на сайтовете им (http://crc.bg/feedback.php, http://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6, http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=12&document_id=19) . Най-бърза реакция ще има ако подадете жалбата лично в приемната на комисията в София.

 Стигнах до извода, че трябва да се направи специален курс на обучение за това как безопасно за самите нас да бъдем клиенти. Така както обучават служителите да обслужват интересите на компаниите си. То си трябва висше образование специално за това как да се ориентираш в джунгла от тарифи, оферти, уловки. Да не говорим, че обучените в невро лингвистичните методи на програмиране продавач-консултанти, те омагьосват докато доброволно приемеш да подпишеш неравноправните им договори. Колкото повече изкопчат, толкова по-добре. Убедена съм, че 90% от потребителите подписват без да са наясно с всички условия по договорите. Да не говорим, че тези договори за подготвени от специалисти и отново целят защита на правата на компаниите.

Искам да съм свободен човек, да не прекарвам времето си в четене на договори, изучаване на оферти, тарифи, скрити условия, постоянно бдейки някой от някъде да не ме измами с неравноправни условия…

5 коментара

 1. Posted by Румяна Матеева on март 4, 2012 at 1:29 pm

  Отвратително, възмутително….не знам още как да го класифицирам това, но си е живо изнудване на обикновения човек!
  И все пак ти си толкова навътре в тая „вива комска джунгла“, а представи си един съвсем незапознат и пак повтарям-обикновен човечец би се справил с тия мутри?????????
  Лошото е, че всички оператори действат по същия долен, измамен начин и нашите управници нехаят най-безотговорно, ….и има защо – нали после ще си поделят „бонусите“, за които уж не знаят….и….после уж ще ги върнат! Позор!!!
  Желая ти успех, не ги оставяй безнаказани!!!!!!!!!!

  Отговор

 2. Posted by Plam on март 23, 2012 at 12:30 pm

  Да, регистрацията ти за електронна фактура прекратява хартиените известия – така спасяваш поне 1 дърво 🙂 Дано с това малко ти облекчавам мъките.
  Второ – при набиране на стационарен телефон извън мрежата на Виваком сигналът е друг, наподобяващ камбанки. Ти си музикален човек ще го различиш 🙂 И трето винаги препрочитай какво подписваш, за да си наясно с договора. Не мисли че е лесно на продавачите, те също са притиснати от таргети и винаги ще направят всичко възможно да те омаят. Не защитавам никого, но трябва да се внимава. А иначе българите хем се оплакваме от високи сметки, хем с по 2-3 телефона на гол тумбак и ако има 4-ти оператор ще имаме и 4-ти телефон и пак ще се оплакваме от високи такси. Остави си едно телефонче, сега поне е достъпно и възможно да ти е винаги в джоба, пък който иска да те намира.

  Отговор

  • Posted by valshebna on март 23, 2012 at 10:02 pm

   @Plam, от този месец започнах да получавам мейли за издадените фактури 🙂
   Не съм съпоставяла позициите на клиента и продавача, за да си направя някакъв извод кому е по-лесно, но определено от това, което се случва стигам да заключението, че са ни взели на акорд като клиенти. Както казва Мечо Пух „Колкото повече, толкова повече“, ама къде отива тогава интереса на клиента? Аз продължавам да мисля, че е належащо да изкарам курс за това как безопасно за себе си да съм клиент.

   Отговор

 3. Posted by pesho on юни 22, 2012 at 11:30 pm

  Виваком наистина пращат мутри!!! Това не е лъжа! Ти поне знаеш какво ти искат. Един приятел го побъркаха някакви мутри и заплахи и обиди. Як терор и то за сметки, които се оказа че не дължи. Станала грешка! Добре, че не го утрепаха преди да разберат, че са сбъркали.

  Отговор

 4. Posted by Konstantin on януари 24, 2013 at 3:40 am

  Като ви дойде такъв,поканете го в къщи и го наръгайте с нож в сърцето! Друг начин има ли срещу тези бандити?

  Отговор

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: