Posts Tagged ‘оптимист’

Оптимизмът – поглед към илюзията или реалността?

„Винаги има добра страна, стига да знаеш къде да погледнеш“ казва Тери Пратчет.

Гледайки нещата с различен поглед и от различно място, ние ги виждаме по различен начин.

Оптимистът иска да види доброто, полезното, практичното, поуката, перспективата…

Песимистът отчита предимно понасянето на загуба, отрицателните резултати, липсата на полза…

Неглижирането на лошата страна ли ни прави оптимисти? Личният избор или условията, в които живеем?

Най-изтърканото илюстриране на оптимизма е с тази прословута чаша, наполовина пълна с вода. За песимистите тя е наполовина празна, докато за оптимистите – наполовина пълна. Има още