Posts Tagged ‘психология’

„Жената не е човек…“

или ръководство за полова идентификация.

Крайното полово мислене ме дразни точно толкова, колкото и лошата лична хигиена. Всеки неизмит и неизбръснат мъж е „достоен“ да се нарече „истински мъж“, а всяка неизмита и неизбръсната жена просто не е жена. Особено важно е към определението мъж или жена, да се прикачи епитетът за заслуги – „истински“.

Трябва да се определяме като противоположности. Жените са това-и-това, мъжете задължително не са и обратно. Половата принадлежност си е продукт на природата, но половата идентичност е културен продукт. 

Балканите все още сме място, където мъжът трябва да се доказва като се държи грубо, пие, псува, пада си по жени, има култ към окосмяването си и единствената мръсна дума за него е думата феминизъм. Човешко е да си мъж. Да се ядосаш, да се напиеш, да се сбиеш… Има още

Интуиция и интелект

Всяко познание за вещи и явления, всяка истина, идея, мисъл, усещане или решение, които се появяват спонтанно в нашето съзнание като хрумване или внезапно просветление, се приписват на интуицията. Трето око, шесто чувство…независимо как ще я наречем, трудно можем да я обясним.

Опитите рационално да се обосноват механизмите на интуитивното схващане, засега продължават. Дали това не се дължи на факта, че тя се е развила преди интелекта и че зачатието на мисълта е именно в нейното лоно, ръководено от нейните наставления?

В историята на човешката цивилизация отношенията между интелекта и интуицията никога не са били еднозначнo определяни. Има още