Posts Tagged ‘сметка’

Войни в мирно време

В деня на освобождението на България пред мен възникна един неподозиран въпрос:
Свободни ли сме ние? В мирно време ли живеем?

За съжаление стигнах до поредното доказателство, че не живеем в мирно време и свободата ни не е същинска, а илюзорна.

От едно известно време един мастит мобилен оператор (Виваком) ми обяви война посредством мутрагент. Въпросният мутрагент – Фронтекс Интернешънъл (названието е по авропейска направа, ще речеш авропейска работа) се свърза с мен по телефона и обясни, че бил УПЪЛНОМОЩЕН от Виваком да го представлява пред неговите длъжници със забава в плащанията.

Виваком спокойно може да издаде наръчник със заглавие „Клиентът – начин на употреба“.

Изведнъж се видях в списъка на най-големите длъжници, подобно на „Столичен автотранспорт“, който дължи 380 хил. лева и почти като Гърция, с нейните 130 млрд. евро.

А съм станала длъжник, поради факта, че спрях да получавам фактури. Някакси неусетно е минал срокът за плащане. Не получих нито писмо, нито мейл. Вероятно с регистрирането в сайта на Виваком съм се отказала автоматично от хартиените фактури, но аз нямах представа за това. Както и да е след информационното затъмнение попаднах в ада.

Изпаднах в истинско недоумение. На мен ми се е случвало да бъда упълномощена, но представете си, всеки път когато ми се налагаше да се явявам от името на този, който ме е упълномощил, трябваше да представя ПЪЛНОМОЩНО! Получих и писмо, в което ме призовават да платя доброволно, незабавно и в 7 дневен срок от получаване на писмото или да се свържа с тях за договаряне на извънсъдебно споразумение.

„В случай, че не изплатите  посочената по-горе сума, ще се считаме свободни да предоставим становище на ВИВАКОМ за предприемане на всички допустими от закона правни и фактически действия по събиране на пълния размер на дължимата сума, ведно с лихви и разноски.“ Има още