Posts Tagged ‘табута’

„Жената не е човек…“

или ръководство за полова идентификация.

Крайното полово мислене ме дразни точно толкова, колкото и лошата лична хигиена. Всеки неизмит и неизбръснат мъж е „достоен“ да се нарече „истински мъж“, а всяка неизмита и неизбръсната жена просто не е жена. Особено важно е към определението мъж или жена, да се прикачи епитетът за заслуги – „истински“.

Трябва да се определяме като противоположности. Жените са това-и-това, мъжете задължително не са и обратно. Половата принадлежност си е продукт на природата, но половата идентичност е културен продукт. 

Балканите все още сме място, където мъжът трябва да се доказва като се държи грубо, пие, псува, пада си по жени, има култ към окосмяването си и единствената мръсна дума за него е думата феминизъм. Човешко е да си мъж. Да се ядосаш, да се напиеш, да се сбиеш… Има още

Човешката differentia specifica

източник на снимката

  След един чудесен пост на Deni4ero по темата и аз реших да се позанимая с нея. Едва ли има по-знакова и по-специфична характеристика, която да отличава човека от животните, от псувнята. Нито смехът, нито трудът, нито езикът могат да се конкурират с псувнята в класацията за отличителна човешка характеристика. И животните имат свой език, и те се трудят и те се смеят. Но учените още не са открили животни, които да псуват. С изключение на някои опитомени папагали, имащи честта да бъдат домашни любимци на почитатели на този чисто човешки феномен.

  Начинът, по който хората псуват, е показателен за табутата в дадено общество, тъй като този профанен акт вербално ги сваля. Или казано по друг начин, псувнята е антипод на табуто, на сакралното в определена общност. Например известният  български израз „е** му майката“, е индикатор за нормата да се почитат майчинството и майката. „Е**ло си майката“ е индикатор за нормата отхвърляща Едиповия комплекс.

Има още