Posts Tagged ‘хигиена’

Хигиена на отношенията

източник на снимката

Личните и служебните отношения ни ситуират в един мезо-космос, нашата лична вселена, чийто център сме ние.  Аз като личност представлявам микро-космос, а необятната вселена   макро-космос.

Космосът на отношенията и нашата душевна хармония са взаимно свързани. Душевният ни комфорт или дискомфорт зависи от начина, по който възприемаме социалната си среда и тя нас.

В зависимост от баланса между позитивната и негативната енергия, средата ни е с различна степен на замърсеност.

Често може да се чуе изразът „мръсен човек“ или „мръсник“ за някой, който трови междуличностната  атмосфера. Опозицията „чисто – мръсно“ е вътрешно присъща на сферата на междуличностните отношения. Употребяват се и изрази свързани с дефекация и изобщо отделяне на екскременти по отношение на субекти, които с лекота саботират екипната работа или личните взаимоотношения. Има още